Græsplænen

-Hvad er vertikalskæring?

En vertikalskærer består af et sæt roterende knive, som skærer mos og vandretliggende ukrudts blade væk. I det tidlige forår vil en sådan behandling fjerne det meste af den uønskede vegetation i plænen . Vertikalskæreren løsner mos, afklip, tørre planterester o. lign i plænen, som skal fjernes med en græsrive, inden man sår de nye frø Samtidig skabes de bedste betingelser for et godt resultat med eftersåning.

-Eftersåning

Det bedste resultat ved en eftersåning får man, hvis man eftersår i foråret eller efteråret, hvor jorden er lun og fugtig.

-Plænegødning  og Kalkning

Efter du har spredt frøene, bør man gøde plænen, for at give de nye frø en ekstra god start. En græsplæne, der mangler næring, bliver aldrig tæt og slidstærk. Derfor skal græsplænen gødes hvert år. Især hvis du fjerner græsafklip efter klipning, er det nødvendigt at gøde. Græsplanterne har især brug for næring, når de begynder at vokse. Derfor bør du gøde plænen i løbet af april, inden Skt. Hans og en sidste gang i august/september. Den rigtige plænegødning – NPK 14-3-15 er mineralsk og frigives hurtigt og jævnt. Gødningen giver en ensartet og kontrolleret vækst, så plænen bliver mere frodig og slidstærk. Samtidig øges tætheden i græsset og rodnettet styrkes, således at der ikke er plads til ukrudt og mos i plænen.

-Topdressing

Topdressing er en sammenblanding af kompost og sand, som oftest anvendes til at udjævne plæner og til at forbedre vækstbetingelserne for græsset. Topdressing specielt til græsplæner, som består af have-parkkompost samt specialsand. Blandingen er helt findelt og falder nemt ned mellem græsstråene og blandes med det øverste vækstlag og fremmer vækstbetingelserne.

Ud over at udjævne plæner er topdressing også ideel til at fremme en eftersåning, idet frøenes spiringsforhold forbedres væsentligt under 2-5 mm. plænedress eller ved at opblande frøet med plænedress. Du kan give græsplænen topdressing i foråret og efteråret. Topdressing skal spredes i et jævnt lag på 2-5 mm. over hele plænen. Plænedresset arbejdes ned mellem græsstråene vha. bagsiden af en alm. haverive. Ud over at udjævne plæner er topdressing også ideel til at fremme en eftersåning, idet frøenes spiringsforhold forbedres væsentligt under 2-5 mm. plænedress eller ved at opblande frøet med plænedress. Du kan give græsplænen topdressing i foråret og efteråret. Topdressing skal spredes i et jævnt lag på 2-5 mm. over hele plænen. Plænedresset arbejdes ned mellem græsstråene vha. bagsiden af en alm. haverive.

Til græsplæner med meget ukrudt !

Nysåede gamle græsplæner er ofte fyldt med en masse ukrudt, som i forvejen findes i jorden. I takt med klipning vil græsset efterhånden få overtaget. Ukrudtsplanter med lav udbredt vækst kan luges bort eller bekæmpes kemisk med planerens . Hvis men fravælger noget af disser punkter er penge til spare, til gangæld vil man ikke opnå den optimale effekt. Det mest tidskrævende er vertikalskæring af græsplanen og efterfølgene rivning.

Pin It